www.7727.com

根本款www.7727.com
標籤
玄色高弹纱、弹性纤维四项编织
標籤
关节炎 痛苦悲伤不适 踝部保暖 踝部有力 细微伤害/扭伤
www.7727.com
www.7727.com
型号 h11611
尺寸 S / M / L / XL
色彩 玄色
產品說明
尺寸: 肘关节环绕丈量
 Small 8 – 8 ¾(英寸) 20.3 – 22.2 (公分)
Medium 8 ½- 9¼ (英寸) 21.6 – 23.5 (公分)
Large 9 – 9¾ (英寸) 22.9 – 24.8 (公分)
 X-Large 9½ – 10¼(英寸) 24.1 – 26.0 (公分)
www.7727.com
玄色高弹纱、弹性纤维四向编织

曲线编织能严密地包裹踝部更贴合肢体,更加温馨、不容易移位。能协助纾解痛苦悲伤并提供稳定的支持。削减受伤的可能性,同时增长血液循环增进受伤部位的康复。

产物合用

痛苦悲伤不适、细微伤害/扭伤、关节炎、踝部保暖、踝部有力